Omleidingskanaal

Het omleidingskanaal van de Lutte tot Lattrop om het overtollig water van de Dinkel op te slaan

Begin omleidingskanaalHet riviertje de Dinkel kon in vroegere jaren bij zware regenval wel eens een woeste rivier worden. Grote gedeelten in het stroomgebied De Lutte en Denekamp werden dan overstroomd.

In de tweede helft van de vorige eeuw heeft men een oplossing gevonden voor dit probleem door het graven van een omleidingskanaal. Via een verdeelwerk bij Beuningen wordt het water afgevoerd door het omleidingskanaal.

Sluis in het kanaalDe natuur en de omgeving is mooi. Niet alles in deze omgeving is toegankelijk voor het publiek. Maar fiets- en  wandelmogelijkheden zijn er genoeg. Het kanaal gaat door het Beuningerveld, langs het dorp Noord Deurningen en dan richting Lattrop waar het kanaal weer samen komt met de Dinkel. In het kanaal zitten een aantal sluizen om de waterstand te regelen.

BeuningerveldHet Beuningerveld is over het algemeen in gebruik als landbouwgrond en weiland. Het gebied is de vorige eeuw ontgonnen en door een ruilverkaveling geschikt gemaakt voor de boeren. Naast het gebruik door de agrariërs is het een mooi natuurgebied waar het omleidingskanaal deel van uitmaakt.

Tussen Noord Deurningen  en Lattrop is er een fietspad aangelegd langs het kanaal.

Het omleidingskanaal begint bij de Beverborgweg in het Lutterzand en eindigt net achter de Fresdorferweg