Landkruis aan de Boschweg

Landkruis Boschweg Rossum

Landkruis bij de Kroeseboom aan de Boschweg

Dit landkruis staat aan de Boschweg in Rossum. Deze machtige eik staat op een mooie plek, een halve kilometer buiten het dorp aan de rand van een es, waar enkele wegen samenkomen.

Het landkruis is geplaatst in 1939. In de meimaand van dat jaar waren het in Rossum bijzondere dagen, want binnen enkele weken werden twee landkruisen ingewijd (de andere is het landkruis aan de Tramweg).

Een grote groep belangstellenden vergezelde de parochiegeestelijken, pastoor J.A.P.J. Hoogveld en kapelaan B.A.M. van de Steen, die de inwijding zouden verzorgen.

Op de plek aangekomen werd eerst een lied gezongen waarna pastoor Hoogveld het kruis inwijdde en daarna een korte toespraak hield. Nadat door koor en alle aanwezigen, onder begeleiding van de St. Henricusfanfare, nog enkele liederen ten gehore werden gebracht, ging het in optocht weer terug naar de kerk, waar de stoet werd ontbonden.

De buurt zorgt voor het onderhoud van het Landkruis.

Kijk voor alle informatie op de website van de Geloofsgemeenschap Rossum.

Het landkruis is te vinden aan de Boschweg bij de Kroezenboom.